Villkor

Villkor

 1. BINDANDE EFFEKT. Detta är ett bindande avtal mellan dig och CLUBJAR (“oss”, “vi”, “företag”). Genom att använda webbplatsen på https://clubjar.com (“webbplatsen”) godkänner du dessa användarvillkor. Om du som helst finner dessa användarvillkor oacceptabelt måste du omedelbart lämna webbplatsen och upphöra med all användning av den.
 2. PRIVATPOLITIK. Vi respekterar din integritet och tillåter dig att kontrollera behandlingen av din personliga information. En fullständig redogörelse för vår nuvarande integritetspolicy finns genom att klicka här. Vår integritetspolicy är uttryckligen införlivad i detta avtal med denna hänvisning.
 3. GÄLLANDE LAG Dessa användarvillkor ska tolkas i enlighet med och regleras av lagarna i Kalifornien och Förenta staterna, utan hänvisning till regler om lagkonflikter. Denna webbplats är avsedd att användas av individer som är baserade i USA.
 4. MINIMUM ÅL. Du måste vara minst 18 år för att få tillgång till och delta på denna webbplats. Du garanterar och garanterar att du är minst 18 år och kan ingå detta avtal från ett juridiskt perspektiv.
 5. EBOOK SIGNUPS OCH MAILINGS. Du har möjlighet, men inte skyldighet, att registrera dig och få en gratis eBok från oss. Skulle du göra det, accepterar du att få ytterligare mail från oss av kommersiell karaktär.
 6. EMAIL COMMUNICATIONS. När du kontaktar oss, godkänner du uttryckligen och godkänner att vi mottar e-postsvar från oss. Dessa e-postmeddelanden kan vara kommersiella eller icke-kommersiella. Icke-kommersiella e-postmeddelanden kan innehålla, men är inte begränsade till, administrativa problem och meddelanden om ändringar av dessa villkor, sekretesspolicy eller annan webbplatsdokumentation.
 7. ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN. Företaget kan göra vissa program tillgängliga för dig från webbplatsen. Om du laddar ned programvara från webbplatsen anses mjukvaran, inklusive alla filer och bilder som finns i eller genereras av programvaran, och medföljande data (gemensamt “programvara”) licensierad till dig av företaget, för din personliga, icke-kommersiella, endast för hemanvändning. Företaget överför inte antingen titeln eller immateriella rättigheter till Programvaran, och Företaget behåller fullständig och fullständig titel till Programvaran samt alla immateriella rättigheter i det. Du får inte sälja, omfördela eller reproducera programvaran, och du får inte heller dekompilera, omvandla, demontera eller på annat sätt konvertera programvaran till en mänsklig uppfattningsbar form. Alla varumärken och logotyper ägs av Företaget eller dess licensgivare och du får inte kopiera eller använda dem på något sätt.
 8. ANVÄNDARINNEHÅLL. Genom att skicka, ladda ner, visa, utföra, överföra eller på annat sätt distribuera information eller annat innehåll (“Användarinnehåll”) till webbplatsen, ger du Företag, dess dotterbolag, tjänstemän, direktörer, anställda, konsulter, agenter och representanter en permanent , icke-exklusiv licens att använda användarinnehåll i samband med driften av företagets Internetföretag, dess dotterbolag, tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, konsulter, agenter och representanter, inklusive, men inte begränsat, rätt att kopiera, distribuera, överföra, offentligt visa, publicera, reproducera, redigera, översätta och omforma användarinnehåll. Du kommer inte att kompenseras för något användarinnehåll. Du godkänner att företaget får publicera eller på annat sätt avslöja ditt namn i samband med ditt användarinnehåll. Genom att lägga ut användarinnehåll på webbplatsen garanterar och representerar du att du äger rättigheterna till användarinnehållet eller är behörigt att lägga ut, distribuera, visa, utföra, överföra eller på annat sätt distribuera användarinnehåll.
 9. NÄRING MED INTELLEKTUELLA EGENDOMSRÄTT. När du når webbplatsen godkänner du att andras immateriella rättigheter respekteras. Din användning av webbplatsen regleras hela tiden och omfattas av lagar om upphovsrättens äganderätt och användning av immateriella rättigheter. Du samtycker till att inte ladda upp, ladda ner, visa, utföra, överföra eller på annat sätt distribuera information eller innehåll (gemensamt “Innehåll”) i strid med tredje parts upphovsrätt, varumärken eller annan immateriell äganderätt eller äganderätt. Du godkänner att följa lagar om upphovsrättens äganderätt och användning av immateriella rättigheter och du ska vara ensam ansvarig för eventuella överträdelser av gällande lagar och för överträdelser av tredje parts rättigheter som orsakas av innehåll som du tillhandahåller eller överför, eller som tillhandahålls eller sänds med ditt användar-ID. Belastningen att bevisa att något innehåll inte bryter mot några lagar eller tredje parts rättigheter ligger uteslutande med dig. Alla frågor om Digital Millennium Copyright Act behandlas enligt vår DMCA-policy, som du kan komma åt via DMCA-länken längst ner på sidan.
 10. INAKTIVT INNEHÅLL. Du godkänner inte att ladda upp, ladda ner, visa, utföra, överföra eller på annat sätt distribuera innehåll som (a) är skadligt, förolämpande, obscent, pornografiskt, missbrukande eller hotande; b) förespråkar eller uppmuntrar till beteende som kan utgöra ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryter mot tillämplig lokal, statlig, nationell eller utländsk lag eller förordning (c) annonserar eller på annat sätt begär pengar eller är en uppmaning till varor eller tjänster, eller (d) ger andra läkare läkarvård. Företaget förbehåller sig rätten att säga upp ditt kvitto, överföring eller annan distribution av sådant material via webbplatsen och, om det är relevant, att ta bort sådant material från sina servrar. Företaget avser att samarbeta fullt ut med alla brottsbekämpande tjänstemän eller byråer vid utredningen av eventuella brott mot dessa villkor eller av gällande lagar.
 11. AVSNITT MED INTELLEKTUELLA EGENDOMSRÄTT. När du kommer till webbplatsen godkänner du att lyda lagen och respektera andras immateriella rättigheter. Din användning av webbplatsen regleras hela tiden och omfattas av lagar om upphovsrättens äganderätt och användning av immateriella rättigheter. Du samtycker till att inte ladda upp, ladda ner, visa, utföra, överföra eller på annat sätt distribuera information eller innehåll (gemensamt “Innehåll”) i strid med tredje parts upphovsrätt, varumärken eller annan immateriell äganderätt eller äganderätt. Du godkänner att följa lagar om upphovsrättens äganderätt och användning av immateriella rättigheter och du ska vara ensam ansvarig för eventuella överträdelser av gällande lagar och för överträdelser av tredje parts rättigheter som orsakas av innehåll som du tillhandahåller eller överför, eller som tillhandahålls eller sänds med ditt konto. Belastningen att bevisa att något innehåll inte bryter mot några lagar eller tredje parts rättigheter ligger uteslutande med dig.
 12. INGEN GARANTIER. VI DISKLARERAR ALLA GARANTIER. VI GÖR WEBBPLATSEN SOM ÄR SOM ÄR “UTAN GARANTI AV NÅGOT SLÄND. DU ANSLUTER RISKEN FÖR ALLA SKADOR ELLER TAP AV ANVÄNDNING AV ELLER INABILITET ATT ANVÄNDA, WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTEN. I VIKTIGT LAGSTATS GÄLLER VI UTTRYCKLIGT ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MED HÄNVISNING AV WEBBPLATSEN, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, NÅGRA UNDERFORSTÅDA GARANTIER FÖR SALGBARHET, EGNETHET FÖR ET SÄRSKILT SYFTE ELLER INTRÄDANDE. Vi garanterar inte att webbplatsen eller tjänsten kommer att uppfylla dina krav eller att driften av webbplatsen eller tjänsten kommer att vara oförbruten eller felfri.
 13. BEGRÄNSAD ANSVAR. VÅRA ANSVAR FÖR DIG ÄR BEGRÄNSAD. I DEN VÄRDE LÄMPLIGT LÄMPLIGHETEN ÄR INGEN EVENTUELLT SKADLIGT FÖR SKADOR AV NÅGOT SLUT (INKLUDERANDE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SÄRSKILDA, INCIDENTELLA ELLER FÖLJANDE SKADOR, TILLGÅNGAR ELLER LÖSTA DATA, OAV SÄRSKILDA FÖRSÄLJNINGAR FÖR DESSA SKADOR ) FRÅN ELLER I FÖRBINDELSE MED DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER ANNAN MATERIAL ELLER TJÄNSTER SOM TILLSÄTTAS DIG AV USA. Denna begränsning ska gälla oavsett om skadan uppstår genom kontraktsbrott, skadestånd eller annan juridisk teori eller handlingsform.
 14. AFFILIERADE SITER. Vi har ingen kontroll över och inget ansvar för tredje parts webbplatser eller material. Vi arbetar med ett antal partners vars webbplatser kan kopplas till webbplatsen. Eftersom vi inte har någon kontroll över innehållet och prestanda för dessa partner- och affilierade webbplatser, ger vi inga garantier för exaktheten, valutan, innehållet eller kvaliteten på den information som tillhandahålls av sådana webbplatser och vi tar inget ansvar för oavsiktliga, invändiga, felaktiga , vilseledande eller olagligt innehåll som kan finnas på dessa webbplatser. På samma sätt kan du från tid till annan i samband med din användning av sajten ha tillgång till innehållsobjekt (inklusive men inte begränsade till webbplatser) som ägs av tredje part. Du bekräftar och godkänner att vi inte garanterar och ansvarar för noggrannheten, valutan, innehållet eller kvaliteten på innehållet från tredje part och att, om inte annat anges uttryckligen, dessa användarvillkor reglerar din användning av någon och allt innehåll från tredje part.
 15. förbjudna användningar Vi ställer vissa begränsningar på din tillåtna användning av webbplatsen. Du är förbjuden att bryta mot eller försöka bryta mot säkerhetsfunktioner på webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, (a) tillgång till innehåll eller data som inte är avsedda för dig, eller logga in på en server eller ett konto som du inte har behörighet att få åtkomst till; (b) försöka sondra, skanna eller testa webbplatsens sårbarhet eller något associerat system eller nätverk eller bryta mot säkerhets- eller autentiseringsåtgärder utan rätt behörighet (c) störa eller försöka störa tjänsten till någon användare, värd eller nätverk, inklusive, utan begränsning, genom att skicka in ett virus till webbplatsen, överbelastning, översvämning, spammning, postbombning, kraschar “eller initierar en” DDOS “-attack på webbplatsen; (d) Användning av webbplatsen för att skicka oönskat e-post, inklusive, men inte begränsat, kampanjer eller annonser för produkter eller tjänster; (e) smidning av något TCP / IP-pakethuvud eller någon del av headerinformationen i något e-postmeddelande eller i någon postning med hjälp av sajten; eller (f) försöka modifiera, omvandla, dekompilera, demontera eller på annat sätt minska eller försöka minska till en mänsklig uppfattningsbar form någon av källkoden som används av oss för att tillhandahålla sajten. Eventuella brott mot system eller nätverkssäkerhet kan innebära civil- och / eller straffrättsligt ansvar.
 16. SKADA. Du samtycker till att ersätta oss för vissa av dina handlingar och utelämnanden. Du godkänner att sköta, försvara och hålla skadelösa Företag, dess dotterbolag, tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, konsulter, agenter och företrädare för alla tredje parts krav, förluster, ansvar, skador och / eller kostnader (inklusive rimliga advokatavgifter och kostnader) som härrör från din tillgång till eller användning av sajten, din överträdelse av dessa användarvillkor eller din överträdelse eller intrång från någon annan användare av ditt konto av någon immateriell äganderätt eller annan rättighet för någon person eller enhet. Vi meddelar dig omedelbart om något sådant krav, förlust, ansvar eller efterfrågan och ger dig rimligt stöd, för din kostnad, för att försvara ett sådant krav, förlust, ansvar, skada eller kostnad.
 17. COPYRIGHT. Allt innehåll på webbplatsen eller tjänsten är: Copyright © 2019 CLUBJAR
 18. MÅLBARHET; Undantag. Om en domstol med behörig behörighet av någon anledning finner att något villkor eller villkor i dessa användarvillkor inte kan verkställas, kommer alla övriga villkor inte att vara opåverkade och i full kraft och effekt. Inget upphävande av någon överträdelse av någon bestämmelse i dessa användarvillkor utgör ett upphävande av eventuella tidigare, samtidiga eller efterföljande brott mot samma eller andra bestämmelser i detta och inget upphävande får verkan om inte skriftligen och undertecknat av en auktoriserad representant för avstående partiet.
 19. INGEN LICENS. Inget innehåll på webbplatsen bör förstås som att ge dig en licens att använda något av varumärkena, tjänstemärkena eller logotyper som ägs av oss eller av någon tredje part.
 20. FÖRENADE STATER ANVÄNDAR ENDAST. Webbplatsen styrs och drivs av Company från dess kontor i delstaten Kalifornien. Domänen på webbplatsen är registrerad i USA och webbplatsen är värd i USA. Den avsedda publiken för denna webbplats består av individer i USA. Företaget ger ingen uppgift om att något av de material eller tjänster som du har fått tillgång till är tillgänglig eller lämplig för användning på andra platser. Din användning av eller tillgång till Webbplatsen bör inte tolkas som att Company avsiktligt utnyttjar förmånerna eller privilegierna att göra affärer i någon annan stat eller jurisdiktion än Kalifornien och USA.
 21. ÄNDRINGAR. Företaget förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor. Skulle Företaget sträva efter att göra ett sådant ändringsförslag, som vi bestämmer är väsentligt enligt vårt eget gottfinnande, ska vi:

(a) Meddela dig via e-post för ändringen 15 dagar före ändringen träder i kraft, och

(b) Publicera på hemsida det faktum att en ändring kommer att göras.

Skulle en domstol med behörig jurisdiktion besluta om att denna ändringsklausul är ogiltig, ska denna ändringsklausul avslutas som en del av detta avtal. Alla ändringar av villkoren ska ses framåt.